Kenta och barbisarna

Foto: Pär Åkesson

Musik ur föreställningen

Prolog

Musik: Jörgen Aggeklint

Funky fotball

Text & musik: Jörgen Aggeklint

Fler föreställningar